8/10 klantbeoordeling

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden YourSEPA van SIFF B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software en diensten van YourSEPA, eigendom van SIFF B.V. Door gebruik te maken van onze software en diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  1. Gebruik van onze software en diensten U mag onze software en diensten alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die niet inbreuk maakt op de rechten van derden of de wet overtreedt. Het is u niet toegestaan om onze software of diensten te gebruiken op een manier die de werking ervan kan schaden of verstoren.
  2. Aansprakelijkheid SIFF B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze software of diensten. Dit geldt ook voor eventuele fouten of onvolledigheden in de door ons verstrekte informatie.
  3. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
  4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze software of diensten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  5. Contact Voor vragen over deze algemene voorwaarden of het gebruik van onze software of diensten, kunt u contact met ons opnemen via info@yoursepa.nl.